Cách bỏ cụm “category” trên đường dẫn trong WordPress

Cách bỏ cụm “category” trên đường dẫn trong WordPress – (How to remove WordPress category base from URL)
Trong quá trình cài đặt và sử dụng WordPress, mình nghĩ sẽ có rất nhiều bạn muốn bỏ cụm “category” mặc định của WordPress trên đường dẫn đi, có thể do cấu trúc link của site phải đi như vậy để tốt cho SEO hơn, hoặc đơn giản do bạn thích. Bài này sẽ chỉ bạn cách bỏ hoặc thay đổi cụm “category” trên đường dẫn (URL).

Thay đổi cụm “category” trên đường dẫn thành cụm khác trong WordPress

Hãy login vào trang admin của bạn và tìm đến mục Settings -> Permalinks:
Trong mục “Category base” bạn nhập vào cụm “whatever-you-want” mà bạn muốn thay thế cho “category” trên URL và “Save Changes” là được. (Xem hình bên dưới)
Thay đổi Category base thành cụm từ khác trong WordPress

Thay đổi Category base thành cụm từ khác trong WordPress

Loại bỏ luôn Category base trên URL

Vì lý do nào đó mà bạn muốn bỏ luôn Category base trên đường dẫn của site WordPress thì có vài cách cho bạn tham khảo. (Theo cá nhân mình thì sử dụng plugin cho nhanh, cái gì có sẵn thì dùng, và do các plugin này cũng khá nổi tiếng và được nhiều đánh giá tốt nên không phải lăn tăn. còn cách sử dụng .htaccess với Apache hoặc nginx conf với Nginx thì nâng cao và đôi khi hay xung đột với các cấu hình khác, và làm bạn vất vả hơn nhiều nên thôi bỏ qua cho chắc nhé)
Cách 1: Dùng plugin “Remove Category URL” để lọa bỏ Category base trên toàn site WordPress, sau khi cài đặt thì kích hoạt plugin lên là có hiệu lực.
Cách 2: Dùng plugin “No Category Base (WPML)”, chỉ việc install vào và kích hoạt là giải quyết được vấn đề. (mình thích sử dụng anh này hơn, có hỗ trợ site sử dụng WPML đa ngôn ngữ.
Cách 3: Dùng plugin Yoast SEO để loại bỏ Category base.
  1. Truy cập vào Yoast SEO
  2. Click chọn Advanced
  3. Click chọn vào tab Permalinks ở phía trên trang
  4. Click chọn vào Remove và Save Changes lại cấu hình để kích hoạt chức năng này
Loại bỏ Category base URL bằng Yoast SEO

Loại bỏ Category base URL bằng Yoast SEO

Tóm lại

Trong 3 cách loại bỏ Category base URL bạn dùng cách nào cũng được, có thể bạn dùng Yoast SEO cho SEO và không kích hoạt remove Category base mà sử dụng No Category Base để làm việc đó cũng không sao.
-by WPASKED
avatar